logo_qg

Estratègia de comunicació i imatge gràfica

Quorum Global és un espai, un procés, un diàleg. QG vol obrir un espai des d’on transformar juntes l’activisme. Fer un pas endavant en la manera de fer, connectar lluites que formen part d’un mateix ecosistema, però en les que no sempre ens articulem de forma estratègica per aconseguir els canvis que busquem. QG planteja un procés d’acostament i connexió dels actors compromesos amb el canvi global des de la justícia, el bé comú i l’aprofundiment de la democràcia. Aquest procés passa també per un canvi profund en la comunicació d’aquestes lluites, per repolititzar discursos i missatges, entreteixir narratives i propostes sobre aquest moment d’emergències múltiples.

El projecte i els objectius

QG és un procés de connexió i diàleg de múltiples territoris, perspectives i sectors de la societat civil organitzada, per repolititzar i reinventar de manera col·laborativa i accelerada, els mecanismes de lluita social cap a una nova visió del món.

Durant 2018 s’ha desenvolupat un procés de diàleg i connexió de la societat civil organitzada per proposar i assajar noves formes de treballar i comunicar de forma conjunta, des d’un clima de reforç mutu i enfortint les estratègies d’acció política col·lectiva.

L’objectiu global de QG és transformar l’activisme cap a una cosmovisió ecosistèmica que permeti entreteixir lluites, accions, idees i narratives a partir d’un enfocament holístic d’aquestes.

També és objectiu de QG: Traslladar una visió holística del repte en què totes les lluites estan connectades i per tant són la mateixa lluita. Traslladar a la societat civil organitzada la dimensió del repte que tenim per davant per forjar noves maneres de fer i explicar. Trobar discursos, mecanismes, recursos i canals per comptar els reptes socials i ambientals des d’una perspectiva atractiva i il·lusionant. Trencar el discurs de les expertes, apropiar-nos/transferir experiències entre col·lectius. Convertir l’acció política en un procés d’inversió de hegemonies (culturals, socials, ambientals). I aportar a l’activisme un espai per reinventar una nova forma de fer, que es naturalitzi com a conseqüència del procés.

L’estratègia de comunicació

El projecte Quorum Global és, en essència, un procés de comunicació. Es defineix en alguns documents com “un diàleg ampli entre diferents organitzacions i col·lectius socials, xarxes i plataformes ciutadanes, i des dels seus diferents perspectives”. És per tant, un procés de comunicació en si mateix. Un projecte de diàleg amb ambició de construir un procés de canvi  de les organitzacions de l’estat en la manera de relacionar-nos i de treballar juntes i de comunicar-nos amb la resta de la societat interessada.

A Quepo se’ns va planteja una consultoria de comunicació orientada a la construcció d’identitat i marca i dels seus canals de difusió, amb un enfocament innovador en les propostes, que permeti motivar les organitzacions a participar i que construeixi un relat atractiu i potent per a la ciutadania.

La nostra forma de treballar consisteix justament en no entendre els dos processos com dos àmbits separats. Abordarem com un tot tots dos tractaments: d’una banda, l’estratègia i el disseny del procés de diàleg entre les organitzacions; de l’altra, l’estratègia de la comunicació del propi diàleg i els seus resultats. Una mateixa estratègia connectada, en què el diàleg intern entre les organitzacions té una projecció orgànica cap a fora.

Eines de participació

La proposta d’estratègia de comunicació té com a pilar l’enfoc participatiu, horitzontal i col·lectiu, partint d’una doble vessant:

D’una banda, la línia estratègica interna i externa destinada a les organitzacions i col·lectius ja implicats o amb potencial interès en el projecte. Per l’altre, la línia estratègica per a la comunicació pública que identifica idees força i missatges, fruit dels debats que construeixin aquest nou relat sobre la justícia global i es treballin des del diàleg.

Per a això hem desenvolupat quatre eines, que són en si mateixes espais per a la participació.

Organitzacions i plataformes implicades

La iniciativa Quorum Global se sosté principalment pel treball col·laboratiu i la colaboració de diverses organitzacions implicades:

Aieti, Alianza por la Solidaridad, Attac, Coordinadora Andaluza de ongd, Coordinadora estatal de ongd, Ecologistas en acción, Economistas sin Fronteras, Entreculturas, FIARE Banca Etica, Foro de Economía Progresista, Foro de Transiciones, Futuro en Común, GreenPeace, InteRed, La Marea, La Mundial, Quepo, Málaga Solidaria, Red de coordinadoras autonómicas de ong de desarrollo, Reedes, Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español i Wiriko.

Equip de Quepo

Estratègia Pablo Zareceansky | Comunicació María Sande | Disseny gràfic Chus Portela

separador_portada_centrado

Històries sobre Quorum Global a Quepo en obert