negro_transparente_100x100

Co-disseny del projecte, estratègia i disseny de comunicació

KN60lab és un equipament a peu de carrer, efímer, que busca la participació de les joves del barri del Raval: recollir els seus interessos, identificar les qüestions que fan barrera entre les joves i l’espai públic i experimentar l’autogestió de projectes. Tot això, servirà de fonament per definir els usos del futur equipament de Can Seixanta.

Kn60lab és un projecte on la comunicació amb i cap a les joves és fonamental, però també ho és el fomentar la comunicació entre elles i cap al seu entorn (família, comunitat, organitzacions i entitats del barri).  Abordem aquest projecte com un dispositiu de comunicació multidimensional i comunitària.

La comunicació com a eina del procés participatiu.

El projecte

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Pla de Barris del Raval Sud i Gòtic Sud, ens va proposar a Quepo, conjuntament amb l’Esberla i en Senén Roy, dissenyar un projecte per assentar les bases del futur equipament juvenil i de memòria de Can Seixanta.

L’encàrrec principal es centrava en tres punts: mobilitzar a les joves no vinculades com a agents actius en la comunitat; aportar criteris per a fonamentar els usos del futur equipament i visibilitzar el procés de l’antiga casa fàbrica com a nou equipament del barri.

Les línies de treball de KN60lab han estat, per una banda, la creació d’un viver de microprojectes, autogestionats per les joves i vinculats a l’espai públic, i per l’altra la comunicació comunitària. A través d’aquestes eines es vol recollir els interessos del jovent, identificar les qüestions que fan barrera entre les joves i l’espai públic (per raons de gènere, de diversitat cultural, funcionals, de religió, d’identitat sexual, etc) i experimentar l’autogestió de projectes. KN60lab és un espai per identificar, també, les necessitats de les joves en clau interseccional i obrir reflexions al voltant de les pràctiques educatives amb les joves.

cartel_tallers_makeatuvida
L’estratègia: Comunicació comunitària
joves_participants

La comunicació és una eina d’aprenentatge i transformació. L’única eina per la qual les persones es transfereixen el coneixement. Basant-nos en aquesta premisa, l’hem utilitzat com a paradigma articulador i, per tant, entenem KN60lab com un projecte de comunicació comunitària.

Prenem la perspectiva de la comunicació com a recurs holístic que conecta de manera transversal tot l’ecosistema humà i processual del projecte: les persones que es vinculen, els processos, la intervenció en l’espai, les dinamitzacions i tallers, les connexions amb les comunitats i entitats del barri, les joves i les comunitats que les envolten.

En definitiva, consisteix a generar un conjunt d’eines de dinamització basades en la comunicació i la producció de continguts, i d’entendre tots els elements del projecte com a recursos de comunicació per provocar dos efectes en paral·lel: connectar les joves al projecte i facilitar l’expressió de les seves necessitats, i alhora facilitar la comprensió i el coneixement de l’espai i el procés al barri i motivar l’acceptació veïnal i la participació del teixit del barri en el projecte.

Els Mòduls a la Rambla del Raval

Totes les accions que es desenvolupen en l’espai, comuniquen. A través de la col·locació de dos mòduls, Can Seixanta es situa de manera simbòlica a la Rambla del Raval per donar veu, des d’allà, a les joves del barri. Són la imatge més icònica de KN60lab.

Els hem vinilat aplicant un disseny que explica el projecte en els idiomes del barri (català, castellà, àrab, tagàlog, urdú i bengalí) i que permet la intervenció gràfica per part de les joves.

Can Seixanta | KN60lab

Fins a l’obertura de l’equipament a l’antiga fàbrica de Can Seixanta, KN60lab continuarà present a la Rambla del Raval amb l’objectiu d’enfortir un teixit juvenil que pugui habitar el futur equipament. Per aconseguir-ho, caldrà seguir mobilitzant les  joves com agents actius a partir dels seus interessos culturals i socials; promoure encara més la pedagogia de l’autogestió entre els agents que envolten les joves; i facilitar la vivència i expressió de les diversitats juvenils existents des d’una perspectiva interseccional. Fins ara, l’equip d’educadores ha desenvolupat un seguit de materials pedagògics, els podeu consultar a la web del KN60lab o clicant als enllaços següents:

Equip

KN60lab és un projectes de l’Ajuntament de Barcelona dins els marc del Pla de Barris del Raval Sud i Gòtic Sud.

Disseny del projecte L’Esberla, Quepo i Senén Roy i Català | Equip educatiu Ariadna Estany, Lucía Andújar i Michael Harram | Assessorament Maria Rodó de Zárate, Patri Bertolin i Guiomar Vargas | Comunicació Vero Heredia | Disseny gràfic Chus Portela

separador_portada_centrado

Històries sobre KN60lab a Quepo en obert