thumbnail_cultura_viva

Cultura Viva és un programa de l’Institut de Cultura de Barcelona que té com a finalitat promoure processos de democràcia cultural coproduïts amb tot un conjunt divers d’agents que treballen per la cultura com a bé comú, dins un model d’innovació público-comunitària.

Cultura Viva parteix de la idea que la cultura és un dret, i com a tal, s’ha d’exercir. Fer cultura és un exercici polític, en el que ens constituïm com a subjectes de dret, amb capacitat de decisió i gestió de la cultura entesa com a un bé comú, un patrimoni col·lectiu, que ens configura i ens enforteix col·lectivament.

Des de Quepo treballem la comunicació d’aquest programa des d’una concepció de construcció i transformació comunitària.

Estratègia de comunicació

Per Quepo, la comunicació és en sí mateixa una eina de transformació social, d’activació, de mobilització i de generació de processos de canvi, superant la idea de la comunicació com a eina de difusió i publicitat.

El projecte de comunicació pel programa Cultura Viva articula un procés viu de comunicació comunitària. Un procés on connectar i facilitar la comunicació entre tots els nodes implicats a les línies de treball, aquests nodes amb les seves xarxes i comunitats, i tots aquests agents (nodes i comunitats) amb el propi programa i amb la resta del sistema cultural de la ciutat.

Diàleg, facilitació de processos i comunicació amb ambició de transformar la manera de relacionar-nos i de treballar juntes els col·lectius, persones i institucions. Abordant el projecte com un tot comunicatiu, sostingut sobre quatre eixos principals interconnectats:

-L’estratègia i el disseny del procés de diàleg intern, la facilitació i l’acompanyament dels processos entre             projectes, grups de treball i recerques.

-L’estratègia i el disseny del procés de diàleg i i comunicació  entre les organitzacions, col·lectius, comunitats i     institucions de la ciutat de Barcelona amb les que Cultura Viva entra en relació.

-La comunicació del programa i les seves activitats.

-L’acompanyament en comunicació pública i campanyes específiques  als projectes, recerques i grups de   treball que ho necessiten.

faja_libro

BAM Cultura Viva 2019

BAM Cultura Viva és un festival, en el marc de les festes de La Mercè, que s’organitza de manera col·lectiva, assembleària i oberta. És un projecte de democràcia cultural, que teixeix complicitats amb projectes d’economia social i es gestiona de manera transparent. Promou processos artístics que enforteixin la comunitat, que dignifiquin el treball artístic i posin en valor la cultura de codi obert, la lliure circulació i la remescla.

Des de Quepo acompanyem a la comunitat del BAM Cultura Viva al llarg de tot el seu procés. Treballem, conjuntament amb l’equip coordinador, per dissenyar els plenaris i definir-ne els objectius. Vetllem per la facilitació d’aquests i per permetre una participació oberta i plural, perquè la presa de decisions sigui col·lectiva. Formem part de la comissió de comunicació i portem a terme l’estratègia i les campanyes de comunicació.

cultura_viva_bam_cartel1
cultura_viva_bam_cartel

Jornades Cultura Viva 2019

Durant quatre mesos, els col·lectius que orbiten al voltant de Cultura Viva han obert diferents espais per a l’exploració de noves maneres de gestionar i participar en la cultura, amb el propòsit d’identificar els reptes i oportunitats que se’ns presenten com a ciutat. Aquests espais s’emmarquen en les Jornades Cultura Viva d’aquest 2019.

Espais de treball i conversa, de mostra i experimentació, per tal de donar a conèixer els diferents projectes i grups de treball que formen part de Cultura Viva i que tenen l’objectiu de generar més coneixement i implementar canvis en les maneres de fer política pública cultural. Trobades obertes a la participació de totes aquelles persones interessades en la democràcia cultural, en la capacitat de gestió col·lectiva d’espais i projectes culturals, en la cultura com a patrimoni col·lectiu, en l’economia social i solidària, en la cultura lliure, accessible i apropiable pels veïns i veïnes de Barcelona.

Totes les trobades i les sessions de treball han comptat amb cartell propi, cobertura en streaming, fotogràfica i un vídeo resum en format de petit reportatge; també i una relatoria propia i una relatoria final conjunta.

Equip

Direcció Pablo Zareceansky | Coordinació Senén Roy | Comunicació Berta Diumaró

separador_portada_centrado