THE SWITCHERS

SwitchMed és una iniciativa que dóna suport a la implementació d’una producció i d’un consum sostenibles al Sud i a l’Est de la Mediterrània. Els Switchers són agents de canvi que desenvolupen solucions innovadores des d’una òptica social i ecològica per a la producció i consum sostenibles a la Mediterrània.

A Quepo hem elaborat els audiovisuals de tres switchers: Med Nasses que treballa al Marroc, Complete Energy Solutions a Egipte i Feynan Ecologde que ho fa a Jordània. Tots tres són projectes de producció i consum responsables, des de la pesca artesanal, passant per les energies renovables i el turisme ecològic.

Vídeo

Els vídeos s’han realitzat sobre el terreny a Marroc, Egipte i Jordània, amb la col·laboració de Qudsart i Objetivo50. L’objectiu principal és conscienciar i inspirar tots els actors socials i estendre les iniciatives al llarg de la Mediterrània.

SwitchMed és una iniciativa del Centre d’Activitat Regional per a la Producció Neta (SCP/RAC), el qual forma part del Pla d’Acció Mediterrània del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA).